Stafi Akademik

Stafi Akademik

Çeljeta Sherifi
Eduina Maksuti
Elda  Dollija
Gesjana Kaba
Irena Shehu
Dr. Irena Shehu është e angazhuar si lektore në Kolegjin Universitar Beder , në pogramin bachelor dhe master në Gjuhë dhe Letërsi Angleze.Ajo mban titullin Dr. Në profilin Pedagogji dhe Psikologji. Krahas studimeve, ajo ka marrë pjesë në shumë trajnime brenda dhe jashtë vendit.
Tidita Abdurrahmani
E doktoruar në vitin 2011 në Fakultetin e Shkencave Humane, Graz Austri, dhe marre titullin Prof.Asoc. në Dhjetor 2014 pranë Universitetit të Tiranës, Tidita Abdurrahmani ka pasur nje karriere 17 vjecare si lektore dhe kërkuese ne Shkencave të Edukimit dhe Letersi Amerikane si dhe drejtore IZHA.
Kriselda Gura