Java Botërore e Sipërmarrjes

Në kuadër të Javës Botërore së Sipërmarrjes, Klubi i Sipërmarrjes dhe Inovacionit, pjesë i Departamentit të Ekonmisë dhe Biznesit organizoi një vizitë në Ministrinë e Mbrojtjes të Sipërmarrjes.
Në këte takim u prezantaun histori të ndryshme suksesi në sipërmarrje. Ku u folën tema mbi mënyren si i kanë filluar bizneset e tyre, ku janë sot dhe si kanë përballuar sfida të ndryshme, duke inkurajuar kështu studentët të ndërmarrin hapa në këtë fushë dhe pasjisja me një vizion më të qartë rreth mënyrës se si fillohet dhe vazhdohet një biznes.