LDA Balkan

Kolegji Universitar Beder nënshkroi një Marrëveshje Bashkëpunimi me Organizatën Leadership Development Association Balkan. LDA Balkan është një Organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse e drejtuar nga profesionistë të rinj, e fokusuar në lidership, demokraci, qeverisje të mirë, sipërmarrje, teknologji dhe inovacion, rritje profesionale dhe shumë fusha të menaxhimit. Nëpërmjet këtij bashkëpunimi studentët e Kolegjit Universitar Beder kanë mundësi të marrin pjesë në aktivitetet e shumta të organizuara në Shqipëri dhe Ballkan si dhe në projekte të ndryshme ku kjo kompani do të aplikojë.
Ko marrëveshje u inagurua me pjesmarrjen e studentëve në Konferencën LEAPin Albania 2022 ku Beder
ishte një nga partnerët pjesmarrës. https://leapin.lda.al/