Shkolla Verore "Teknologjia Financiare dhe Ligji"

Kolegji Universitar Beder në bashkëpunim me Universitetin Tor Vergata në Romë, Itali, organizuan Shkollën Verore "Teknologjia Financiare dhe Ligji" me datë 12-13 Qershor 2023.
Ky event u zhvillua fizikisht pranë Kolegjit Universitar "Beder" dhe u ndoq online edhe nga studentët e Universitetit Tor Vergata.
 
 
Shkolla Verore u fokusua në domosdoshmërinë e ndërthurjes së leksioneve me bazë teorike dhe raste praktike në fushën e financës, teknologjisë dhe ligjit në ditët e sotme.
Rreth 50 pjesmarrës nga Departamentit të Ekonomisë dhe Departamentit të Drejtësisë të të dy universiteteve u njohen me zhvillimet më të fundit në teknologjinë financiare, impaktin që teknologjia do të ketë në sektorin financiar dhe domosdoshmërinë e kuadrit ligjor.
 
 
Lektorët e angazhuar në këtë event ishin:
Assoc. Prof. Gianluca Mattarocci, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti Tor Vergata
Assoc. Prof. Elisabetta Corapi, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti Tor Vergata
MSc. Drita Maluta, Banka e Shqipërisë
Ph.D Elda Dollija, Departamenti i Ekonomisë dhe Biznesit, Kolegji Universitar ‘Beder’
Ph.D Gentjan Skara, Departamenti i Drejtësisë, Kolegji Universitar ‘Beder’
Ph.D (c) Kriselda Gura, Departamenti i Ekonomisë dhe Biznesit, Kolegji Universitar ‘Beder’