Uplift Western Balkans

Studentët e Klubit të Sipërmarrjes dhe Inovacionit kishin mundësinë të shikonin nga afër natën finale të Uplift Western Balkans. Prezantimi i Startup-eve të ndryshëm i motivoi studentët të ndërmarrin hapa në fushën e sipërmarrjes dhe mësuan rreth mundësisë që mund të përfitojnë ndihmën e investitorëve të ndryshëm në mënyre që të ndihmojnë në rritjen e biznesit të tyre.
Studentët gjithashtu patën mundësinë të takonin Znj.Daniela Lika, fituese e UpliftWB 2022.